Comisii de specialitate

Primăria Vădăstrița

1.Comisia pentru activitati economico-financiare, buget, agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei Vadastrita, servicii si comert, programe de dezvoltare economico-sociala, amenajarea teritoriului si urbanism, gospodorire comunala si protectia mediului:


1. Geica Ion - presedinte
2. Enache Gheorghe - secretar
3. Sirmon Gheorghe - membru
4. Georgescu Petru Paul - membru
5. Iancu Adrian Marian - membru

 

2.Comisia pentru activitati social-culturale, invatamant, culte, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, activitati sportive si de agrement:


1. Broboana Daniel Cristian - presedinte
2. Stoian Gheorghe - secretar
3. Mitritoaia Gelu - membru
4. Ciuca Paul - membru
5. Petricica Gabriel Iulian - membru

 

3.Comisia pentru Administratie Publica locala, Juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice a drepturilor cetatenilor:


1. Vanta Hariton Victor - presedinte 
2. Oanta Nicolae - secretar
3. Dragan Nicolae - membru

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie